Arector
är ett produkt- och tjänsteföretag inom hud- och skönhetsvård, med specialinriktning på diatermi (permanent hårborttagning). Inom ramen för detta säljer Arector utrustning och tillbehör för diatermi, samt tillhandahåller kompetensöverföring och rådgivning allt från utformning av en verksamhet inom skönhetsvård till utbildning och individuell träning och rådgivning i hud- och skönhetsvård i allmänhet och hårborttagning och diatermi i synnerhet.

Arector bildades 2004 och ägs av Ann-Louise Friberg och Frank Hammarin.
Ann-Louise svarar för specialistkompetens inom hud- och skönhetsvård. Hon är också produktspecialist och på tekniker att utföra diatermi.

Ann-Louise är auktoriserad hudterapeut, innehavare av diatermi- och hudhygiencertifikat. Ann har snart 30 års erfarenhet av att driva salong inom hud- och skönhetsvård med nålepilering som specialområde.

Frank svarar för kundkontakter, försäljning och administration samt för relationer och kontakter med Sterex och övriga leverantörer och samarbetspartners.

 
Vår affärsidé
Arector erbjuder en unik kombination av kvalificerade produkter och tjänster för diatermi, genom konkurrenskraftiga priser och dokumenterad hög kvalité på produkter och kompetens, till hudterapeuter, skönhetssalonger, hudkliniker inom landsting och hudvårdsutbildningar i Sverige.
Arector | Finnbergsvägen 64 | 131 31 Nacka
Mobil: 070-614 90 05 | Telefon: 08-642 90 05 | E-post: info@arector.se