Header image  

-Konsult

 
  

 
 

Frank Hammarin

Konsult

Frank har varit verksam inom IT-området sedan 1986. Han har mer än 10 års erfarenhet som projektledare inom branschen.

Frank har lång erfarenhet av planering och styrning av projekt med tillämpning av metoder och verktyg. På metodsidan har han tillämpat olika metoder, framförallt PROPS och RUP. På verk-tygssidan finns erfarenhet av en lång rad olika projektplane-ringsverktyg och tekniker för planering, uppföljning och styr-ning av prokekt.

Inriktningen nu är främst på uppdrag som projektledare för systemimplementering, verksamhetsplanering, projektadminist-ration och IT-utredningar m.m.

 
 
>>>CV
 


Född 1955 i Stockholm