Header image  

-Konsult

 
  Projekt

Exempel på genomförda projekt


Siemens Building Technologies: Verksamhetsplanering av utvecklingsavdelningens verksamhet. Implementation av inter-face mellan SAP och SilberPlan och installation av SilberPlan och systemutbildning.

Riksförsäkringsverket: Implementation av SilberPlan och SilberTime samt utbildning och support.

Intercopy AB: Utarbetat marknadsplan samt planerat och verkställt marknadsaktiviteter. Strategisk kundbearbetning.

Framfab: Införandeprojekt av Framfabs gemensamma utvecklingsmodell för WEB-projekt, baserat på RUP, tillgängligt för all personal på intranätet i Sverige, Tyskland och Holland, samt planera och följa upp seminarier.

Telia Prosoft AB: Testprojektledare för kundtjänstsystem Kundbild och TAD (Telias Administrativa Datasystem). Ansvar för systemtest och koordinering av acceptanstest mellan Telia Prosoft och Telia Nära, samt t.f. linjechef och ansvarig för skapandet av ny organisation kring testteam inom Telia Prosoft.

Rikspolisstyrelsen: Införande av web-baserade system för administration av testverksamhet och dokumenthantering inom systemutvecklingsenheten på Rikspolisstyrelsen.

Telia AB: Huvudprojektledare med ansvar för systemutveck-ling och test av TelSIMS version 2.21avseende Regulatoriska krav (Internationellt prefix, Lika tillträde med förval, Nummerpor-tabilitet samt Trafikabonnemang).

Goman-Samfood: Planeringskonsult, med ansvar för att läg-ga upp planerings- och uppföljningsstrukturer och rutiner då Goman omorganiserade hela sin verksamhet i samband med fusionen med Samfood.

PMS Corporation AS: Ansvarig för utveckling och implemen-tation av Specialprogramvara för transferering av bearbetad projektinformation från Norge, Sverige och Danmark till PMS Corp. I USA och faktureringssystemet i Oracle Finanse.

Ericsson AS: Ansvarig för utveckling, implementation, och stöd vid införande av projektkontor och anpassad applikations-utveckling.

Posten Brev: Projektansvarig för att utreda Posten Brevs önskade projektledarprofiler, utarbeta innehållet för en projekt-ledarutbildning samt genomförande och mentoring under 6 månader.

Telia AB: Som Projektsamordnare/Projektchef samordna tjänsteutvecklingsprojekt inom ATM Bredband, som bedrevs inom flera Teliabolag.

Telelarm AB: Leda utvecklingen av ett rikstäckande order-system för serviceorganisationen, integrerat med Kundreskontra och Fakturering, med fokus inom OO, i Unix-miljö.